EP-Sky

Črna Gora

Upload VRTourMaker – Professional High-efficient VRTour Software VRTour Software
Virtual tour by
bojan.pintar
0 Share To Facebook Share To Twitter Share To Google+
Virtual Tour - Natural Landscape
Views: 1533
2015-03-18
About Share Url
Virtual Tour Software Tourweaver 7 Professional
Črna gora je bila pod imenom Duklja samostojna že od leta 1042 in se je tudi pozneje uspešno upirala vojnim prodorom osmanske Turčije. Njena samostojnost je bila po vojnih uspehih kneza Nikole mednarodno zagotovljena tudi na berlinskem kongresu leta 1878. Po koncu I. svetovne vojne se je takratna črnogorska kraljevina združila s Srbijo, takoj nato pa še z ostalimi južnoslovanskimi narodi iz bivše Avstro-Ogrske v enotno jugoslovansko državo. Po razpadu SFRJ se Črna gora ni odločila za samostojnost, pač pa je leta 1992 skupaj s Srbijo oblikovala Zvezno republiko Jugoslavijo, ki se je leta 2003 preimenovala v Državno skupnost Srbije in Črne gore. 21. maja 2006 je potekal referendum, na katerem se je večina opredelila za samostojno državo (55,6 % za samostojnost, mednarodna politika je za veljavnost odločitve za odcepitv zahtevala vsaj 55 %). 3. junija 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in samostojnost, s čimer je Državna skupnost Srbije in Črne gore dokončno propadla kot zadnji preostanek Jugoslavije. Po ustavi je Srbija prevzela vsa članstva v mednarodnih organizacijah. Islandija je kot prva država priznala Črno goro za samostojno in neodvisno državo 8. junija 2006. Temu so sledili še Švica, Ruska federacija (11. junij), Hrvaška, Makedonija, Turčija, Bolgarija, Združene države Amerike (12. junij). Slovenija je Črno goro priznala 20. junija 2006, naslednji dan, 21. junija, pa je bila sprejeta v OVSE. Slovenija pa je bila prva država, ki je v Črni gori odprla svoje veleposlaništvo in sicer 23. junija 2006. Wikipedija