MALA SALA HOTEL PRIJEDOR - kapaciteta 200 ljudi
Svadbena sala Business HOTEL PRIJEDOR
Svadbena sala Business HOTEL PRIJEDOR
Svadbena sala Business HOTEL PRIJEDOR