SVECANA SALA HOTEL PRIJEDOR - kapaciteta 1100 mjesta
R0010327[1
R0010328[1
R0010329[1
R0010330[1
R0010331[1
R0010332[1
R0010333[1
R0010334[1