EP-Sky

Forum Narona, Vid, Hrvatska

Upload Panoweaver - Stitch your own Panorama! panorama software
control google map
0 Share To Facebook Share To Twitter Share To Google+
Panoramic photo by
Ujdur Stipan
0 Share To Facebook Share To Twitter Share To Google+
Panoramic Image - Others
Views: 2392
2018-07-03
Scan Me
About Share Url Embed
Equipment: Panorama software       Panoramic head      
Autori Stipan Ujdur i Ivan Popić iz Opuzena, stručni suradnik z VR 360 renderiranja Martin van der Meijde iz Arnhema, Nizozemska. Forum u antičkoj Naroni, scena tipična za antiku, nosiljka u kojoj su bili imućniji patriciji ili senartori. Na forumu su postojale i manje trgovine, poznato je da se je ovaj prostor koristio za govore pa i za neke manje igrokaze. U sklopu foruma se nalazio Augusteu - hram, Curia, trgovne i restoran.