Virtuálna prehliadka MŠ, ZŠ, Gymnázia a SOŠ sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
Areál Spoejnej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
Vchod do ZŠ, gymnázia a SOŠ
ŠKD - družina
Jazyková učebňa
Chodba ZŠ
Chodba gymnázium a SOŠ
Vstup do strednej školy
Trieda ZŠ1
Kaplnka
Posilňovňa
Súkromné opatrovateľské centrum JULINKA
Telocvičňa